Reference

Reference

Nejvýznamnější stavby, které společnost Výstavba sítí Kolín a.s. realizovala:

  • Rekonstrukce plynovodu, vodovodu, kanalizačních řadů v Praze 5 – Velké Chuchli.
  • Plynofikace obcí Mukařov, Srbín a Žernovka, vč. části vodovodního a kanalizačního řadu v objemu prací za 42 mil. Kč.
  • Stavba veřejné kanalizace Městys Cerhenice o objemu prací za 32 mil. Kč.
  • Stavba vodovodu a přípojek v Hradištku u Sadské v objemu prací za 15 mil. Kč.
  • Rekonstrukce plynovodních řádů pro Pražskou plynárenskou Distribuce a.s. v ročním objemu prací za 38 mil. Kč. Stavební úpravy na NTL a STL plynovodech v ul. Hybernská, Praha 1 a okolí, objem prací 16,5 mil. Kč.
  • Pro společnost RWE jsou prováděny rekonstrukce plynovodů, stavby nových plynovodů NTL, STL a VTL, rekonstrukce a opravy stávajících zařízení a VTL RS. Roční objem zakázek činí 90 mil. Kč. Podílíme se na stavbách silničních obchvatů výrobou a vsazováním trasových uzávěrů, přeložkami stávajících VTL a VVTL plynovodů.
  • V roce 2015 stavíme mj. kanalizaci ve Všestarech, objem prací za 33 mil. Kč.