Výstavba, rekonstrukce, opravy plynovodů

Výstavba, rekonstrukce a opravy plynovodů a přípojek

Provádíme výstavbu, opravy a rekonstrukce plynovodů a přípojek všech tlakových hladin – VVTL, VTL, STL a NTL. Zajistíme dodávku a montáž nadzemních i podzemních regulačních stanic. Pokládku provádíme jak klasicky, tak i bezvýkopovými metodami. Disponujeme potřebnou technikou i kvalifikovaným personálem pro výstavbu plynovodů z oceli i plastů. Jsme držiteli certifikátu GAS bez omezení dimenze i tlakové hladiny.

Kontaktní osoba
Martin Urik