Plynovodní přípojka

Výstavba samostatných plynovodních přípojek

Uvažujete o zemním plynu?

Zajistíme pro vás kompletní realizaci nové plynovodní přípojky od napojení na stávající plynovod po hlavní uzávěr plynu včetně žádosti o připojení k distribuční soustavě, projektové dokumentace a předání provozovateli.

Proč zemní plyn?

Je to čistá energie a je šetrná k životnímu prostředí. Pohodlná a komfortní obsluha spotřebičů. Nevyžaduje prostor pro skladování a manipulaci. Je vhodná pro vytápění, vaření i ohřev vody.

Vyplňte nezávazný dotazník

Máte už žádost o připojení?
Máte projektovou dokumentaci?
Máte projektovou dokumentaci odsouhlasenou innogy?
Máte vydaný územní souhlas na připojení?
Máte uzavřenou smlouvu o připojení?
Máte uzavřenou smlouvu o budoucí smlouvě na věcná břemena?
Kontaktní osoba
Kamila Bečvárovská