Výstavba, rekonstrukce a opravy plynovodů a přípojek Výstavba, oprava a rekonstrukce plynovodů a přípojek všech tlakových hladin. Dodávky a montáž nadzemních i podzemních regulačních stanic. Pokládky klasickými i bezvýkopovými metodami. Technické zajištění a kvalifikovaný personál pro výstavbu plynovodů. Certifikát GAS bez omezení dimenze i tlakové hladiny. Výstavba a rekonstrukce vodovodů Výstavba a rekonstrukce vodovodních řadů včetně přípojek. Kvalifikovaný personál a technické zajištění výstavby vodovodů. Výstavba a rekonstrukce kanalizací Výstavba a rekonstrukce gravitačních a tlakových kanalizačních řadů. Technika i odborný personál pro výstavbu kanalizací. Zajištění kanalizačních výtlaků včetně čerpacích šachet. Výstavba samostatných plynovodních přípojek Kompletní realizace plynovodní přípojky od napojení na plynovod po hlavní uzávěr plynu. Připojení k distribuční soustavě, projektová dokumentace a předání provozovateli. Jsme Technickým partnerem innogy. Autodoprava Při uvolněných kapacitách nabízíme zapůjčení strojů a nákladních vozidel včetně obsluhy.